FARSTADSANDEN
anlegg som del av Nasjonale Turistveger, 2020