1/3 HUS
enebolig med innebygget mulighet for utvidelse under tak, Sunndal, 2019