KVÅSFOSSEN
besøkssenter for Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter, 2017