BOGGESTRANDA
ombygging av arbeiderbolig til fritidsbolig, 2015