FEISTEINVEIEN
tilbygg på enebolig i Stavanger, 2013