PEDERVEGEN
prosjektering og bygging av tilbygg i Molde, 2012