SILDERØYKERI PÅ STRØMSHOLMEN
prosjektering og bygging av silderøykeri ved Atlanterhavsveien, 2008-2010