Rever & Drage
KLIPPFISKBESØKSSENTER
skisseprosjekt, Langøya utenfor Kristiansund